Uncategorized

Pastāvēs, kas pielāgosies!

Kopš 12. marta, kad Latvijā tika izsludināts ārkārtas stāvoklis, visa pasaule vien dažu dienu laikā bija pilnībā mainījusies. Nozares, kas skatījās vasaras virzienā ar labām sajūtām, vienā mirklī bija spiestas atlaist darbiniekus vai vispār slēgt savus uzņēmumus. Tām nozares, kuras to var, ir jāpielāgojas, lai izdzīvotu ilgtermiņā.

Daudz nozaru un uzņēmumu patiesībā šajos laikos var būtiski palielināt savus ieņēmumus. Piemēram, izglītības iestāde, kas agrāk maksāja par telpām, komunālajiem izdevumiem, kā arī veica vairākkārtīgus maksājumus mācībspēkiem par vienu un to pašu saturu, šobrīd var no tā atteikties, aizstājot mācību saturu ar video lekcijām.

Vai esat kādreiz nokavējuši kādas mācību grupas komplektēšanu? Ar video lekciju palīdzību tas vairs nav nepieciešams. Ja cilvēks vēlas sākt mācības, piemēram, tagad, tad viņš to var darīt. Viņš lekcijas var noskatīties sev ērtā laikā, vietā, ātrumā. Viņš var attīt kādu vietu un noklausīties vairākas reizes pēc kārtas.

Cik daudz laika un resursus uzņēmums pazaudē, apmācot jaunus darbiniekus, it īpaši, ja nozarē ir tendence ar lielu darbinieku mainību. Sagatavojot video lekciju ciklu, jaunie darbinieki apmācības var noskatīties vienatnē, pēc tam ar jautājumiem vēršoties pie tiešajiem vadītājiem.

Pastāvēs, kas pielāgosies!

Audiovisual vadītājs,
Roberts Vīksne