Īsfilma par Satversmes tiesas konkursu

Posted

Satversmes tiesa 2019. gada septembrī jau trešo reizi izsludināja skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu. Konkursā dalību pieteica 100 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” tika iesūtīti 279 zīmējumi, savukārt 9. un 12. klašu skolēnu domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” – 50 domraksti.

Atskata video skaidrots konkursa mērķis, sniegts ieskats Satversmes tiesas tiesnešu domās par skolēnu darbiem, atspoguļots iesūtīto skolēnu darbu vērtēšanas process, kā arī sniegts ieskats konkursa noslēguma ceremonijā, kas norisinājās 2020. gada 17. februārī Satversmes tiesā.

Konkursa laureātu zīmējumus var apskatīt un domrakstus var izlasīt Satversmes tiesas mājaslapā: http://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/